Πολιτική απορρήτου

Με την παρούσα Δήλωση απορρήτου, ο/η επισκέπτης ενημερώνεται για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της διαδικασίας κρατήσεων καθώς και της πιθανής εγγραφής στο αρχείο διευθύνσεων μας.

Ο/η επισκέπτης θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και επιπλέον, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν τροποποιήσεις της, να την ελέγχει συχνά ώστε να ενημερώνεται για την πιο πρόσφατη έκδοση.

Οι υπηρεσίες μας συμμορφώνονται με την σχετική νομοθεσία που αναφέρεται από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Στην περίπτωση που ο/η επισκέπτης είναι κάτω των 16 ετών, το αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται από συγκατάθεση γονέα/κηδεμόνα.   

Τα δεδομένα που ζητούνται κατά τη διαδικασία της κράτησης είναι υποχρεωτικά για την ολοκλήρωση του αιτήματος. Κατά συνέπεια εάν δεν παρέχονται ή δεν παρέχονται σωστά, δεν θα είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε το σχετικό αίτημα.

Ειδικότερα, τα δεδομένα αυτά είναι:

  • Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση: Ονομαστική καταχώρηση της κράτησης, τήρηση αρχείου καθώς και πιθανή ταχυδρομική αποστολή παραστατικών ή απολεσθέντων αντικειμένων.       
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Κύριο μέσον επικοινωνίας με τους επισκέπτες μας.
  • Ψηφιακή μορφή πιστοποιητικού (π.χ. ταυτότητα, διαβατήριο): Ταυτοποίηση επισκεπτών.
  • Στοιχεία ηλεκτρονικής πληρωμής (π.χ. στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας): Απαραίτητα για την διεκπεραίωση της κράτησης όταν απαιτείται προπληρωμή ή ως εγγύηση στην περίπτωση που η πληρωμή γίνει με τη άφιξη στο κατάλυμα.   

Η συλλογή, επεξεργασία και χρήση των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων περιορίζεται αυστηρά στις ανάγκες λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών των καταλυμάτων Krystallon, όσον αφορά την διαχείριση των κρατήσεων και την προσωπική επικοινωνία των ιδιοκτητών με τους επισκέπτες του καταλύματος. Δεν θα χρησιμοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλον σκοπό (όπως για παράδειγμα διαφημιστικό, προωθητικό ή εμπορικό) εκτός και αν υπάρχει σαφής ενημέρωση και ρητή αποδοχή των εκ μέρους όλων των σχετιζόμενων προσώπων ή, επιβληθεί με δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. 

Ομοίως, οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες ή video) που τυχόν δημιουργηθεί κατά την διαμονή και απεικονίζει τους επισκέπτες, ανήκει στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων και δεν δημοσιοποιείται από εμάς, εκτός αν υπάρχει ρητή συγκατάθεση εκ μέρους των εικονιζομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα εξαιρουμένων των στοιχείων ηλεκτρονικής πληρωμής, διατηρούνται στο αρχείο μας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών από την  καταχώρησή τους. Ειδικά τα στοιχεία ηλεκτρονικής πληρωμής διατηρούνται έως ότου ολοκληρωθούν οι οικονομικές συναλλαγές. Ο/η επισκέπτης μπορεί να ζητήσει ανά πάσα στιγμή να ενημερωθεί για τις πληροφορίες που τηρούνται γι ‘αυτόν, καθώς και για τη διόρθωσή τους εάν τεκμηριωθεί κάποιο σφάλμα. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των τριών ετών, ο/η επισκέπτης δικαιούται να ζητήσει την διαγραφή τους από το αρχείο μας.

Κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο μας krystallon.gr, αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις πλοήγησης (“cookies”). Οι πληροφορίες αυτές έχουν σαν αποτέλεσμα την βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης (π.χ. προτιμήσεις σχετικά με την επιλογή ημερομηνιών διαμονής, αριθμού ατόμων κ.λ.π.), ωστόσο ο/η επισκέπτης μπορεί να τις απενεργοποιήσει μέσω των επιλογών του φυλλομετρητή.        

Μετάβαση στο περιεχόμενο